Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc
Số ký hiệu văn bản 2110/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về