Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Tư vấn kiểm toán thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên cảnh quan và các công trình phụ trợ.
Số ký hiệu văn bản 2112/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Tư vấn kiểm toán thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên cảnh quan và các công trình phụ trợ.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về