Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao, huyện Sốp Cộp.
Số ký hiệu văn bản 2074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao, huyện Sốp Cộp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về