Về việc cho phép lập Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu, điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Số ký hiệu văn bản 2075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc cho phép lập Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu, điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về