Về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 27/CT-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về