Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Mường La.
Số ký hiệu văn bản 2033/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Mường La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về