Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 2068/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về