Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đơn vị: Sở Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đơn vị: Sở Xây dựng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về