Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (đợt 1).
Số ký hiệu văn bản 2051/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (đợt 1).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về