Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Tài liệu đính kèm nq-so-43.pdf