Ban hành nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Ban hành nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Tài liệu đính kèm nq-so-42.pdf