Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày hiệu lực 09/07/2021
Trích yếu nội dung Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Tài liệu đính kèm nq-so-40.pdf