Về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Tài liệu đính kèm NQ so 14.pdf