Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở học viên 4 tầng, nhà lớp học (Nhà A5) 3 tầng – Trường Chính trị tỉnh
Số ký hiệu văn bản 788/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở học viên 4 tầng, nhà lớp học (Nhà A5) 3 tầng – Trường Chính trị tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về