Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chương tình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn la
Số ký hiệu văn bản 796/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chương tình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn la
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về