Về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 720/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2021
Ngày hiệu lực 22/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2021.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về