Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 624/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày hiệu lực 06/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về