Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La và các hạng mục phụ trợ.
Số ký hiệu văn bản 660/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2021
Ngày hiệu lực 13/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La và các hạng mục phụ trợ.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về