Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 598/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về