Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW, giai đoạn 2016 - 3/2021.
Số ký hiệu văn bản 57/BC-VPUB
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW, giai đoạn 2016 - 3/2021.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về