Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)
Số ký hiệu văn bản 262/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Trích yếu nội dung Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)
Hình thức văn bản Nghị quyết cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về