Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về dự án Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 260/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về dự án Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về