Thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 187/TB-UBND
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày hiệu lực 21/12/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 187.pdf