Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 273/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 273 NQ HĐND KHCĐ7.pdf