Về việc phân bổ một số nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 270/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phân bổ một số nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 270 NQ HĐND KHCĐ7.pdf