Về việc phê duyệt bổ sung dự toán năm 2021 kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 274/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt bổ sung dự toán năm 2021 kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021của Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm NQ 274.pdf