Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 272/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm NQ 272.pdf