Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 3)
Số ký hiệu văn bản 271/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 3)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm NQ 271.pdf