Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 269/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm NQ 269.pdf