Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Số ký hiệu văn bản 31/KH-VPUB
Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực 04/03/2024
Trích yếu nội dung Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 31-KH.pdf