Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 02/03/2024
Ngày hiệu lực 02/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 04-CT.pdf