Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc thống nhất nội dung giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện thuê các dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 87/TB-VPUB
Ngày ban hành 01/03/2024
Ngày hiệu lực 01/03/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc thống nhất nội dung giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện thuê các dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 87-TB.pdf