Về việc Công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024
Số ký hiệu văn bản 259/VPUB-KSTTHC
Ngày ban hành 01/03/2024
Ngày hiệu lực 01/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc Công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 259-VP.pdf