Kết quả phiên họp thứ 32, UBND tỉnh khoá XV
Số ký hiệu văn bản 84/TB-VPUB
Ngày ban hành 01/03/2024
Ngày hiệu lực 01/03/2024
Trích yếu nội dung Kết quả phiên họp thứ 32, UBND tỉnh khoá XV
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 84-TB.pdf