Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2019 – 2023
Số ký hiệu văn bản 376/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/02/2024
Ngày hiệu lực 29/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2019 – 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 376-QĐ.pdf
signed-2. tep he thong hoa -kèm 376.pdf
signed-3. danh muc con hieu luc-kèm 376.pdf
signed-4 danh muc van ban het hieu luc toan bo sua cuoi c 1-kèm 376.pdf
signed-5.danh muc het hieu luc 1 phan 2-kèm 376.pdf
signed-6. danh muc can sua doi bo sung thay the bai bo 3 1 1-kèm 376.pdf