Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Số ký hiệu văn bản 372/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 372-QĐ.pdf