Về viêc điều chỉnh Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm.
Số ký hiệu văn bản 371/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung Về viêc điều chỉnh Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 371-QĐ.pdf