Về việc công nhận, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 368/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc công nhận, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 368-QĐ.pdf