Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Chuyên trang Tiếng Anh, Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 352/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Chuyên trang Tiếng Anh, Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QD-352.pdf
signed-03. quy che hd cong cdsta ban hanh.pdf