Cấp Giấy phép môi trường cho Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên – Nhà máy tinh bột sắn Sơn La được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy tinh bột sắn Sơn La”
Số ký hiệu văn bản 337/GPMT-UBND
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Cấp Giấy phép môi trường cho Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên – Nhà máy tinh bột sắn Sơn La được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy tinh bột sắn Sơn La”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 337-GPMT.pdf