Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 354/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 354-QĐ.pdf