Khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 30/KH-VPUB
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Trần Bình Minh
Tài liệu đính kèm 30-KH.pdf