Chuyển đổi số năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 29/KH-VPUB
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Chuyển đổi số năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 29-kh.pdf