Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La năm 2024
Số ký hiệu văn bản 28/KH-VPUB
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 28-kh.pdf