Triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024
Số ký hiệu văn bản 27/KH-VPUB
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 27-kh.pdf