Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030 (điểm đấu nối với QL.6 tại Km237+750(P); QL.279D tại Km101+110(T), Km101+400(T), Km101+700(T) và Km101+750(P); QL.12 tại Km325+962(T))
Số ký hiệu văn bản 341/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030 (điểm đấu nối với QL.6 tại Km237+750(P); QL.279D tại Km101+110(T), Km101+400(T), Km101+700(T) và Km101+750(P); QL.12 tại Km325+962(T))
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 341-qd.pdf