Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Báo cáo tháng 02 năm 2024, mốc thời gian từ ngày 11/01/2024-14/02/2024)
Số ký hiệu văn bản 41/BC-VPUB
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Báo cáo tháng 02 năm 2024, mốc thời gian từ ngày 11/01/2024-14/02/2024)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 41-bc.pdf