Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án San nền, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hưng Mai, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án San nền, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hưng Mai, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 322-qd.pdf
25.qd.pdf