Về việc đính chính Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Số ký hiệu văn bản 331/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2024
Ngày hiệu lực 08/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc đính chính Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 331-qd.pdf
40-2023-kem-331.pdf