Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 03/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 03-2024.pdf